Βιομηχανικές Κατασκευές

18ο χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Καβάλας, Καβαλάρι, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο
2394052680, 2394052677
4
Περ. οδός Οινοφύτων - Αγίου Θωμά, έναντι κοιμητηρίου, Οινόφυτα, Βοιωτίας
Τηλέφωνο
2262031501, 2262032167

Στείλτε τα στοιχεία σας για να εγγραφείτε στην πλατφόρμα

ΠΑΚΕΤΑ