Επικοινωνία

K & M ADVERTISING - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΡΑΠΟΥΛΙΤΙΔΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Διαφημιστική - Εκδοτική

3ης Σεπτεμβρίου 132 - Τ.Κ. 11251, Αθήνα
2108838314/15/17, 2108838316 (FAX)
k_m@otenet.gr

Στείλτε τα στοιχεία σας για να εγγραφείτε στην πλατφόρμα

ΠΑΚΕΤΑ