Σχετικά

Ο επαγγελματικός οδηγός αγοράς με την ονομασία topagora.gr περιλαμβάνει επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά και οι οποίοι επιθυμούν να προβάλουν και να παρουσιάσουν τη δική τους επιχείρηση στο διαδίκτυο.
Αποτελεί χρήσιμο και αναγκαίο εργαλείο για κάθε πολίτη που αναζητεί χρήσιμες πληροφορίες όλων των επαγγελματικών κλάδων και όλων των ειδικοτήτων, ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα στον κάθε επαγγελματία να έχει μια πολύπλευρη και δυναμική παρουσία της επιχείρησής του.
Τέλος με την έντυπη έκδοση που θα κυκλοφορήσει την άνοιξη αλλά και τον ηλεκτρονικό οδηγό stirizoellada.gr στοχεύουμε στη στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, δίνοντας τους τη δυνατότητα εκτός από τον ηλεκτρονικό επαγγελματικό οδηγό topagora.gr να έχουν ένα επιπλέον στήριγμα προβολής και διαφήμισης και στον έντυπο κατάλογο topagora.